Ogólnopolskie biuro Rachunkowe dla firm z całej Polski

Cennik

Cennik dla Księg handlowych
Cena zryczałtowana od 500 zł

Cena usług dla przedsiębiorców
rozliczających się na podstawie KPiR

STANDARD

109zł netto
miesięcznie

 • 10 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 3 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego

Zamów teraz

PLUS

170zł netto
miesięcznie

 • 30 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 3 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego

Zamów teraz

PREMIUM

355zł netto
miesięcznie

 • 100 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 2 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Obsługa kadrowo-płacowa 1 pracownika
 • Rozliczenie roczne

Zamów teraz

VIP

614zł netto
miesięcznie

 • 250 dokumentów kosztowych miesięcznie
 • 2 zł za każdy dodatkowy dokument kosztowy
 • Wysyłanie deklaracji VAT przez księgowego
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Obsługa kadrowo-płacowa do 3 pracowników
 • Rozliczenie roczne

Zamów teraz

PROGRAM DO FAKTUROWANIA GRATIS

Zakres usług

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, z której mogą korzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, których obrót w w roku 2010 nie przekroczył 150.000 EUR (633.420 zł)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Gdy wiedzą, na jakie przychody mogą liczyć, mogą oni określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach.

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze. Księga przychodów jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze są ryczałty.

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

 

KSIĘGI HANDLOWE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.
Księgi handlowe muszą również prowadzić:
•    spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
•    spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
•    spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.
Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych.  W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Prawidłowo prowadzone księgi dają  pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności i zobowiązań co niekiedy zapewnia efektywne zarządzanie firmą.

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • obsługa kontroli ZUS

obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
 • sporządzanie deklaracji PFRON

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane przechowywane są na dedykowanych serwerach u najwyższej klasy dostawcy firmy.

Bezpieczeństwo systemu gwarantowane jest przez nowoczesne zaplecze technologiczne oraz wybór odpowiedniego języka programowania.

Zespół ekspertów śledzi najnowsze standardy w zakresie bezpieczeństwa i wdraża je, aby zapewnić najwyższą jakość ochrony usług świadczonych przez Internet.

Hasła i identyfikatory wpisywane przez użytkowników przekazywane są do Nas przez Internet w formie zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL z 256-bitowym kluczem szyfrującym, analogicznie jak w kontach bankowych z dostępem przez Internet.

Ochrona transmisji danych w kanałach informatycznych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie.

Dane programu systematycznie są backupowane na specjalne serwery typu klastrowego. Dzięki temu dane użytkowników, którzy korzystają z systemu nie zostaną utracone.

W odróżnieniu od programów trzymanych na dyskach komputerów awaria dysku twardego czy wirus komputerowy nie spowoduje utraty danych.

Program wraz z wszelkimi danymi jest zabezpieczony Firewall-ami.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa danych z firmy  monitorują serwis 24 godziny na dobę. Ataki sprzętowe lub ludzkie na system wykrywane są natychmiastowo, w celu zabezpieczenia przed niedozwolonym dostępem.

Szyfrowanie połączenia  protokołem SSL gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych wymienianych między serwisem i Klientem.

Dzięki temu nikt niepowołany nie wie jakie faktury wystawia użytkownik i kim są jego kontrahenci.

Certyfikat jest autoryzowany przez firmę The Go Daddy Group, Inc., lidera wśród firm świadczących usługi hostingowe. Klienci mają pewność, że ich dane nie dostaną się w niepowołane ręce.

System monitorowany jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez administratorów. W razie jakichkolwiek problemów reakcja jest natychmiastowa.

Umowa

Polska Ksiegowosc - umowa

ZAPOZNAJ SIĘ Z UMOWĄ
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM
PEŁNOMOCNICTWO UPL-1
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Jak skorzystać z usługi?

 1. Wybierz odpowiadający Tobie plan taryfowy, wpisz dane firmy w formularz i wyślij do nas.
 2. Zapoznaj się z umową oraz regulaminem.
 3. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą żeby potwierdzić szczegóły zamówienia.
 4. Pocztą otrzymasz do podpisania umowę, regulamin oraz upoważnienie do reprezentowania Twojej firmy przez nas przed Urzędem Skarbowym.
 5. Drogą elektroniczną otrzymasz dane do logowania do systemu księgowego.

Kontakt z nami

  infolinia: 42 2132878, 42 2801095

  dział handlowy: 791 770 710

  e-mail: info@polskaksiegowosc.pl

doradca on-line: chat rozmowa

najczęściej zadawane pytania:
forum Polska księgowość

Kontakt z nami: pon. – pt. w godzinach 9 – 17

Aby wyświetlić dane kontaktowe do
Twojego księgowego zaloguj się na swoje konto

Dane rejestrowe firmy:
POLSKA KSIĘGOWOŚĆ SP Z O O,
ul. Tuszyńska 153A, 95-020 Wiśniowa Góra,
KRS0000670083, REGON 366929732, NIP 7282815939