Polityka prywatności

Informuję, że:

1. Chcąc skontaktować się z Spółka Polska Księgowość Sp. z o. o. z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 153 adres e-mail: info@polskaksiegowosc.pl lub z pracownikiem Polskiej Księgowości za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres mailowe oraz w szczególnych wypadkach numer telefonu.

2. administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Polska Księgowość Sp. z o. o. z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 153 adres e-mail: info@polskaksiegowosc.pl zwana dalej Administratorem;

3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych,

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzenia korespondencje mailową przez Spółkę Polska Księgowość Sp. z o. o. z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 153 adres e-mail: info@polskaksiegowosc.pl

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Ciebie oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowania ewentualnego zamówienia na usługi świadczone przez firmę którą reprezentujesz lub dla Ciebie – 6 ust. 1 pkt. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

7. podanie danych jest niezbędne w celu prowadzenia korespondencję mailową, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest prowadzenie pomiędzy naszą firmą a Tobą korespondencji mailowo.

8. posiadasz prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

10 .Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny prowadzenia korespondencję mailową przez Administratora. Dla celów statystycznych dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres.

Oświadczenie

1. Zgodnie z art. 7 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Spółkę Polska Księgowość Sp. z o. o. z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 153, w celu prowadzenia korespondencji mailowej.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.